Regler och Basstrategi

Skillnaden som gör skillnaden inom allt blackjackspel.

Ditt mål som spelare är att med dina kort få 21 eller att komma så nära 21 som möjligt. Får du över 21 är din hand förlorad. Du förlorar även om dealern kommer närmare tjugoett än vad du gör. Överstiger du tjugoett kallas det att du blir ”tjock”. Spelet börjar när du som spelare satsat så mycket du önskar på den kommande handen. Du erhåller då två kort vända uppåt av dealern som därefter ger sig själv två kort. Dealerns ena kort är dock vänt nedåt. Detta kort kallas ”hålkort” och vänds upp först när spelaren är nöjd med sin hand och inte önskar få några mer kort. Värdena på korten när man spelar Blackjack är: 2 till 10 är värda det som står på dem, knekt till kung är alla värda 10. Esset i sin tur är värt 11.

När du nu efter att ha gjort dina insatser sitter med två kort framför dig gäller det att avgöra vilket som ska bli ditt drag. Har du två kort med likadana valörer kan du välja att ”splitta” dem. Med detta menas att dina två kort förs isär och bildar två fristående händer som får varsitt nytt kort. Spelar du med två händer ökar chansen att vinna men det kostar dig också mer pengar om du förlorar eftersom du måste satsa exakt lika mycket som på din ursprungliga hand. När du splittar kan du välja att får hur många kort du vill tills du är nöjd, tilläggas bör att det här skiljer sig bland olika varianter av spelet men om inget annat anges är det så.

Du kan även välja att dubbla din hand. Då satsar du lika mycket till som du redan satsat och kan på så sätt vinna dubbelt. Du kan naturligtvis även ta kort tills det att du blir nöjd utan att dubbla eller splitta. Om dealerns öppna kort är ett ess kan du försäkra dig mot att han får blackjack. Försäkringen kostar hälften av det du satsat och ger dig tillbaka din insats om dealern sen får blackjack. Man kan även ”ge upp sin hand”. Det betyder att man får tillbaka hälften av det man satsat i utbyte mot att du ger upp handen och har ingen chans att vinna något.

Det absolut viktigaste i Blackjack utöver att kunna reglerna korrekt är att behärska en basstrategi. Det handlar om att man följer samma mönster hand efter hand och inte spelar olika beroende på att man anser sig ha tur just då eller inte. Nedan finner du ett schema som visar det optimala spelet vid alla olika tillfällen och handkombinationer. Dina kort finner du i vänstermarginalen och dealerns kort i toppen. Du letar alltså bara upp din hand i vänstermarginalen på schemat och agerar utefter vad dealerns hand är. Ett tillägg som inte finns med på schemat är att om din hands värde är mindre än 8 ska du alltid ta kort oavsett vad dealern har. Du ska också alltid stanna om dina korts värde är över 17. Det sista gäller om dealern måste stanna på 17.

S = Stand (stanna)
H = Hit (ta kort)
Dh = Double, hit (dubbla, ta kort om inte tillåtet)
Ds = Double, stanna (dubbla, stanna om inte tillåtet)
P= Split
D= Dubbla

Black jack basstrategi

In English | På svenska